ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „ИГРАЙ ЗА НАГРАДА ТРЕНИРОВКА С ПЕЛЕ“ 

Промяна в Официалните правила от 06.04.2017 г. в т.3: изрично упоменаване на датата на изтегляне на печелившите на Голямата награда“Тренировка с Пеле“ 

1. Организатор на играта „Играй за награда Тренировка с Пеле” („Играта”): „Марс инкорпорейтед България” ЕООД, ЕИК 831142767, гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б ет. 10 („Организатор”). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция „Графити ББДО АД”.

2. Периодът на Играта е от 27.03.2017 г. до 25.05.2017 г. Всяко участие съгласно механизма на Играта след изтичане на този период няма да бъде валидно.

3. Награди и механизъм на присъждане:

Участвайки в настоящата Игра, Вие имате право да участвате за спечелването на една от:

3.1. 500бр. футболни топки (в четири тегления се раздават по 125бр.).

3.2. 3бр. тренировка с Пеле (в едно теглене в края на Играта). Тренировката с Пеле се провежда пез месец септември 2017 г. в гр. Барселона, Испания. Организаторът осигурява пътуването на победителите в двете посоки, нощувки, среща с Пеле. Всички допълнително възникнали разходи, свързани с престоя на победителите, са за тяхна сметка и Организаторът не носи отговорност за възникването им. Пълна информация за пътуването ще бъде предоставена на спечелилите участници до 30 дни преди отпътуването. 

Всички награди се присъждат чрез томбола сред всички участници, изпълнили условията за участие и спечелване на награда в томболата. Изтеглянето и публикуването на печелившите е автоматично.

Томболите за присъждане на наградите по т.3.1. се провеждат на следните дати: 07.04.2017 г, 21.04.2017 г, 05.05.2017 г и 19.05.2017 г. В томболите за присъждане на награди участват всички участници, които са качили снимка от началото на Играта до 23:59ч. в предходния ден и не са спечелили награда. (Пример: В томболата на 21.04.2017 г. участват всички снимки, които са били регистрирани от 00:00ч на 27.03.2017 г. до 23:59ч на 20.04.2017 г. и не са изтеглени като печеливши в тегленето на 07.04.2017 г.)

Томболата за присъждане на наградите по т.3.2. се провежда на 26.05.2017 г. В томболата за присъждане на наградите участват всички участници, които са качили видео от началото на Играта до 23:59ч. на 25.05.2017 г. 

Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не е навършил 18 години до деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител във връзка с провеждането на Играта и/или с предоставянето на свои лични данни.


В случай че Награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник, навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг законен представител.

В томболата за присъждане на наградата по т.3.1. участват всички потребители с поне 1 качена снимка на стикер от промоционални опаковки Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“, които не са спечелили в предишните тегления. Колкото повече снимки е качил участникът (но не повече от 15 за периода между две тегления), толкова повече шансове има да спечели. 

В томболата за присъждане на наградата по т.3.2. участват всички потребители, които са качили в промоционалния уебсайт поне едно видео, в което изпълняват футболен трик, което е било одобрено от модератор и са събрали поне 5 харесвания на сайта snickerspele.com. Колкото повече различни видеа (но не повече от 5 за целия период на Играта) е качил участникът, толкова повече шансове има да спечели. 

Един участник може да спечели за целия срок на промоционалната игра по една награда от всеки вид – по една футболна топка и по една тренировка с Пеле. 

Спечелването на една малка награда от един участник не възпрепятства участието му в томболата за голямата награда по т.3.2. Участник, спечелил награда, не може да спечели втора от същия вид, без значение колко снимки/видеа е качил.

4. Механизъм на Играта:

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.1. (футболна топка), е необходимо:

4.1 Да се регистрирате или вече да имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com.

4.2 След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи снимка“ 

4.3. Трябва да качите снимка на стикер, който сте намерил в промоционалната опаковка Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“. С качването на снимката, вие декларирате, че сте я заснел сам и притежавате всички права върху нея. Максималният брой снимки, които може да качите за всеки един от периодите между две тегления, е 15. Максималният допустим размер на всяка снимка е 2 MB. 

4.4. Всички снимки се преглеждат от модератор. В случай, че снимката отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието й противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

4.5. В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес.

4.6. Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.

За спечелването на наградите, посочени в т. 3.2. (тренировка с Пеле), е необходимо:

4.7 Да се регистрирате или вече да имате имате валидна регистрация в уебсайта snickerspele.com

4.8 След влизане в профила си, трябва да изберете бутона „Качи видео“ 

4.9. Трябва да качите видео, на което вие изпълнявате футболен трик и да получите поне пет харесвания в сайта snickerspele.com. С качването на видеото, вие декларирате, че вие сте изпълнителят на футболния трик и притежавате всички права върху видеото. С качването на видеото, вие декларирате, че сте съгласен това видео да бъде използвано по преценка на Организатора в рекламната кампания за популяризирането на Играта. Максималният брой видеа, които могат да се качват от един участник, е 5. Максималният размер на всяко едно от видеата е 50 MB.

4.10. Всички видеа се преглеждат от модератор. В случай, че видеото отговаря на условията на Играта, се одобрява и публикува в Галерията и участва в следващите тегления. В случай, че съдържанието му противоречи на Официалните правила или има неетично, порнографско или друго неподходящо съдържание, не се публикува и не участва в томболите. Организаторът има право да дисквалифицира участници, които многократно нарушават това правило във всеки един етап от играта и по своя преценка.

4.11. В случай че спечелите награда, на посоченият от вас имейл ще получите съобщение с линк, към контактна форма, в която да попълните данните си за доставка на наградата. Попълването е задължително условие за получаване на наградата. Имейл адресът е единният идентификатор на всеки участник. Трябва да въведете валиден, реален и действащ имейл адрес. С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Snickers на посочения имейл адрес..

4.12. Печелившите от томболите ще получат съобщение на посочения имейл адрес.

4.13. С участието си в играта „Играй за награда Тренировка с Пеле“ приемате настоящите Официални правила на Играта („Официални правила”).

5. Спечелване на наградата

5.1 Обявяването на печелившите се извършва по следния ред:

5.1.1. Публикуване на списък с печелившите в деня на тегленето на уебсайта snickerspele.com 

5.1.2. Уведомяване на спечелилите на посочения от тях имейл

5.2. Всеки печеливш ще бъде информиран чрез имейл съобщение на дадения при регистрация имейл адрес. В съобщението ще има линк, който съдържа форма за попълване на адрес за доставка и телефон за връзка. Печелившия трябва да попълни формата до 7 календарни дни от получаване на имейл съобщението за спечелване на наградата. След изтичане на този срок, спечелилият участник губи правото да получи наградата си. Нераздадените награди ще бъдат използвани от Организатора за бъдещи промоционални активности.

• Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия, както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл! 

• Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в „SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник. 

• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата в определения срок!

• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата и/или не е потвърдил наградата си в 7 календарни дни от получаване на имейл известието.

• Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

• Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

• Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SnickersBulgaria или snickerspele.com, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

5.3 Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или равностойността в каквато и да е друга парична единица на предоставената награда.

5.4 Наградите по т. 3.1. ще бъдат доставени по куриер след предоставяне на необходимата информация от печелившите, а именно изпращане на данни за куриер: име и фамилия, имейл адрес, точен адрес с пощенски код, телефон за връзка. Наградите ще бъдат доставени в срок от 30 работни дни след предоставяне на необходимите данни от страна на печелившите потребители. Наградата трябва да бъде получена само лично от печелившия или негов законен представител, ако победителят е под 18 години, след удостоверяване на самоличността си пред куриера чрез личната си карта и след подписване на приемо-предавателен протокол, който ще му бъде предоставен от куриера.. В случай, че награденият не бъде намерен на адреса или не представи лична карта за удостоверяване на самоличността си, наградата се връща и съхранява при организатора и може да бъде получена от него след представяне на лична карта на адреса му  на организатора в срок до изтичане на 30 работни дни след датата, на която е предоставил  необходимите данни  за връчването й. След посочения срок печелившият губи правото си да получи наградата. 

5.5 Едно лице има право да придобие награда, в случай че е предоставил валиден имейл адрес и е заявил получаването на наградата си от същия имейл адрес в отговор на изпратено от Организатора уведомително съобщение, както и предостави адрес за доставка в посочения срок.

5.6 Регистрацията на участник в играта ще се счита за невалидна, в случай че по преценка на Организатора има основателно съмнение, че профилът на участника в уебсайта snickerspele.com не е направен от реално регистриран участник. 

6. Обявяване на печеливши

6.1 Печелившите ще бъдат обявени в подсекция „Печеливши” на уебсайта snickerspele.com. В деня на публикуване, всички печеливши ще получат уведомителен имейл. 

6.2 При възникване на технически проблеми в интернет страница snickerspele.com обявяването на победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.

6.3 Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено; при установяване на опити за манипулиране на Играта, както и когато на друго основание тяхното използване противоречи на закона или добрите нрави.

6.4 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

6.5 В Играта нямат право да участват служители на Организатора; на агенцията, която подпомага Организатора в организацията на Играта, както и членове на техните семейства.

6.6 Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила, които ще бъдат публикувани на уебсайта snickerspele.com, доколкото с тези промени не нарушават правата на участниците, които са заявили участието си преди публикуване на промените. 

6.7 Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за продължаване на Играта.

7. Лични данни

7.1 Доброволното предоставяне на лични данни (имена, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка и др.) от страна на участниците за целите на Играта Snickers „Играй за награда Тренировка с Пеле“ и предоставянето на информацията, необходима за регистрация в уебсайта snickerspele.com, e необходимо условие за участие в Играта. Участието в Играта предполага познаване на настоящите Официални правила и съгласие на участниците с тях. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Играта и с цел идентифициране на печелившите и доставка на наградите. След приключване на дейностите по Играта, всички събрали лични данни ще бъдат унищожени. 

7.3 Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

7.4 Организаторът е длъжен да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД и да не разкрива личните им данни или друга информация от конфиденциален характер на трети лица, необвързани с Играта с изключение на случаите, предвидени в ЗЗЛД.

7.5 В съответствие със ЗЗЛД участниците в играта имат право:

(і) Да получат достъп до отнасящите се до тях лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора в съответствие с изискванията на ЗЗЛД. Участникът упражнява своето право по настоящата подточка (і) безплатно.

(іі) По всяко време да поискат от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните им данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните им данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с настоящата подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора.

(іii) да възразят пред Организатора срещу обработването на личните им данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния участник няма повече да бъдат обработвани, както и на всички останали права съгласно ЗЗЛД.

7.6 За да упражни правата си по т. 7.5 по-горе, участникът, лично или чрез изрично упълномощено от него лице, трябва да изпрати на адреса на Организатора – „Марс инкорпорейтед България” ЕООД гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда 5, блок Б, ет. 10, писмено заявление, което следва да съдържа: име, имейл адрес, адрес за кореспонденция с участника и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване. При подаване на заявлението от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

7.7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 30 (тридесет) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда на стойност над 30,00 лева. В съответната служебна бележка трябва да е посочена пазарната стойност на получената награда. Печелившият следва да приложи служебната бележка към своята годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде служебна бележка на всички участници, които са спечелили награда Тренировка с Пеле. С това ангажиментите на Организатора към печелившия участник по отношение на облагането на наградата се считат за приключени.

7.8. За да издадат служебна бележка, Организаторът или подизпълнителят на Кампанията следва да получат от печелившия участник следните данни: трите имена, ЕГН и валиден

пощенски адрес. Тези и други данни ще бъдат обработвани според условията на Раздел 7

7.9 Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД с приемане от моя страна на настоящите Официални правила на Играта „Играй за награда Тренировка с Пеле“ ДЕКЛАРИРАМ, че: (i) съм запознат с целите на обработване на личните ми данни; (ii) предоставям доброволно личните ми данни и (iii) изразявам изричното си доброволно и информирано съгласие обработваните от Организатора Марс България ЕООД мои лични данни да бъдат обработвани за целите, посочени в настоящите Официални правила.

7.10.  ДЕКЛАРИРАМ, че съм запознат с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ за правата и задълженията ми във връзка с данъчно облагане на получени от мен  парични и предметни награди и подаръци на стойност над 30 лева, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител.

Организаторът ще приложи разпоредбите на закона и ще ми издаде  предвидените документи по образец на НАП. Декларирането на облагаемите доходи на годишна база пред НАП е мое задължение, когато наградата или подаръка със стойност над 30 лв. 

7.11 С участието си в настоящата Игра участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с условията, посочени в настоящите Официални правила и декларират съгласието си, посочено в тях.